ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Διαχείριση δεδομένων με έμφαση σε διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας στο υπολογιστικό νέφος, σε κατανεμημένη και παράλληλη διαχείριση δεδομένων, σε αλγόριθμους επεξεργασίας επερωτήσεων με κατάταξη, σε προηγμένους τύπους επερωτήσεων σε χωρικά και χωροχρονικά δεδομένα και σε αλγόριθμους επεξεργασίας πολύπλοκων συζεύξεων
Κωδ. Θέσης
APP36947
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τμήμα
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/11/2023
Λήξη προκήρυξης
03/01/2024