ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και
Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Ασφαλιστικά»
Κωδ. Θέσης
APP36943
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναλογιστικά-Ασφαλιστικά
Τμήμα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/11/2023
Λήξη προκήρυξης
03/01/2024