Κύριος Ερευνητής

Ερευνητής Β' βαθμίδας
Κωδ. Θέσης
APP36942
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο
Προσθετική Κατασκευή, Μετρολογία και Ποιοτικός έλεγχος Παραγωγής
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/11/2023
Λήξη προκήρυξης
05/12/2023