Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 4157/18-9-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
- Χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
- Ανάπτυξη λογισμικού για βιομηχανικές διεργασίες βιοχημικών αντιδραστήρων κυτταρικών καλλιεργειών και αντιδραστήρων πολυμερισμού.
- Έλεγχος, ρύθμιση και βελτιστοποίηση χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές.
- Γνώση πειραματικής λειτουργίας (παραγωγή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων) βιοαντιδραστήρων καλλιέργειας κυτταρικών συστημάτων (π.χ. βακτήρια, ζύμες, μύκητες, θηλαστικά κύτταρα) και φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών (π.χ. μικροφύκη) για τη βέλτιστη παραγωγή βιοχημικών προϊόντων και υλικών βιοϊατρικών εφαρμογών.
Κωδ. Θέσης
APP36924
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων
Τμήμα
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/11/2023
Λήξη προκήρυξης
08/01/2024