Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 88343/25-7-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας, περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος.
Επιπρόσθετα, η Καρδιαγγειακή Υπερηχογραφική Απεικόνιση περιλαμβάνει το σύνολο των κλασικών και νεότερων τεχνικών υπερηχοκαρδιογραφίας, που εφαρμόζονται διαθωρακικά ή διοισοφάγεια και στόχο έχουν τη διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική καθοδήγηση στις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Κωδ. Θέσης
APP36925
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Καρδιολογία - Καρδιαγγειακή Υπερηχογραφική Απεικόνιση
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/11/2023
Λήξη προκήρυξης
08/01/2024