Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 1143/6-9-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο», ως κλάδος του δικαίου, περιλαμβάνει εκείνους τους κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τις πράξεις που συνιστούν εγκλήματα, με την τεχνική έννοια του όρου, καθώς και τις κυρώσεις (: ποινές και μέτρα ασφάλειας) που μπορούν να επιβάλλονται κατά αυτών των πράξεων. Ως επιμέρους κλάδος της καθόλου νομικής ποινικής επιστήμης, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ασχολείται με την ερμηνεία και τη συστηματική επεξεργασία των παραπάνω κανόνων, όπως και των προϋποθέσεων γενικότερα της ποινικής ευθύνης, καθώς και με τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή τους.
Κωδ. Θέσης
APP36923
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/11/2023
Λήξη προκήρυξης
08/01/2024