Καθηγητής

Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική και Περιγεννητική Ιατρική
Κωδ. Θέσης
APP36917
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική και Περιγεννητική Ιατρική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
02/11/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024