Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτη βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία με έμφαση στη Μεταγωγή Σημάτων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο της «Μοριακής Βιολογίας με έμφαση στη μεταγωγή σημάτων», αναφέρεται στη μελέτη και κατανόηση της μοριακής βάσης των βιολογικών διεργασιών που διέπουν τις λειτουργίες της ζωής. Περιλαμβάνει τη μελέτη ρυθμιστικών μηχανισμών φυσιολογικών και παθολογικών διεργασιών, με έμφαση στην κατανόηση ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών, τη μελέτη μηχανισμών διακυτταρικής επικοινωνίας, την ανάλυση δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε μικροβιακές βιοκοινότητες και γενικότερα μηχανισμών απόκρισης κάτω από φυσιολογικές ή ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Κωδ. Θέσης
APP36903
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή Βιολογία με έμφαση στη Μεταγωγή Σημάτων
Τμήμα
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
08/01/2024