Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» αναφέρεται στον κλάδο της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, ο οποίος εστιάζει στη μελέτη της εξωτερικής οικονομίας και των διεθνών οικονομικών φαινομένων όπως είναι για παράδειγμα το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς αγορές, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι διεθνείς επενδύσεις, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, οι διεθνείς κρίσεις, ο διεθνής καταμερισμός εργασίας και η διεθνής ανάπτυξη. Δεδομένου ότι πρόκειται για οικονομικές σχέσεις μεταξύ κρατών και άλλων δρώντων στο διεθνές επίπεδο, η μεθοδολογική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου βασίζεται στα εργαλεία της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής οικονομίας, όπου αφενός η ανάλυση χρησιμοποιεί πολιτικοοικονομικά εργαλεία και αφετέρου επικεντρώνεται τόσο σε θεωρητικά ζητήματα των διεθνών σχέσεων, όσο και σε ζητήματα εξωτερικής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής.
Κωδ. Θέσης
APP36901
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
08/01/2024