Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Συνταγματικό Δίκαιο, Ουσιαστικό και Δικονομικό Διοικητικό Δίκαιο και όλους τους ειδικούς κλάδους του Διοικητικού Δικαίου. Το γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής».
Κωδ. Θέσης
APP36862
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Δημόσιο Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
02/11/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024