Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Ιθαγενείας, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Το γνωστικό αντικείμενο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Διεθνών Σπουδών και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής».
Κωδ. Θέσης
APP36864
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
02/11/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024