Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων». Περιγραφή: Δομή οργάνωση και λειτουργία υπολογιστών, μικρο-αρχιτεκτονική επεξεργαστών, υπερβαθμωτοί επεξεργαστές (superscalar processors), επεξεργαστές πολύ μεγάλου μήκους εντολών (Very Long Instruction Word processors), πολυνηματικοί επεξεργαστές, επεξεργαστές γραφικών, επεξεργαστές δικτύων, επιταχυντές υλικού, ιεραρχία μνήμης, ιδεατή μνήμη, πολυπύρηνοι επεξεργαστές, πολυεπεξεργαστικά συστήματα, παράλληλα συστήματα, ετερογενή συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα διασύνδεσης, δίκτυα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μεγάλης αξιοπιστίας, υλοποίηση εφαρμογών σε εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων.
Κωδ. Θέσης
APP36855
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/12/2023