Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Κλινική Διαιτολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Κλινική Διαιτολογία» περιλαμβάνει την κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης διατροφής-υγείας, καθώς και τη διατροφική αξιολόγηση, τη διατροφική διάγνωση και το σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων, διαιτολογίων και δράσεων διατροφικής αγωγής που εστιάζονται στην πρόληψη και στη διαιτητική διαχείριση νοσημάτων στην παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή.
Κωδ. Θέσης
APP36857
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διατροφή και Κλινική Διαιτολογία
Τμήμα
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023