Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία» » | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της Λαχανοκομίας περιλαμβάνει το σύνολο των καλλιεργούμενων λαχανικών στη χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια λαχανικών και λαχανευόμενων ειδών, καθώς και στην ανατομία, μορφολογία, βιολογία και φυσιολογία των σπόρων, των φυτών και των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και των παραγόντων που τα επηρεάζουν τόσο πριν όσο και μετά τη συλλογή τους
Κωδ. Θέσης
APP36833
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Λαχανοκομία
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023