Καθηγητής

Δογματική και Συμβολική Θεολογία
Κωδ. Θέσης
APP36812
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Δογματική και Συμβολική Θεολογία
Τμήμα
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023