Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 88310/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα (έκδοση, σχολιασμό, ερμηνευτική μελέτη και διεπιστημονικές προσεγγίσεις) των κειμένων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά
όσο και τα πεζογραφικά γραμματειακά είδη που παραδίδονται από παπύρους, επιγραφές και χειρόγραφα.
Επιπλέον μελετάται η πρόσληψη των κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται ειδικότερα στα έργα της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας».
Κωδ. Θέσης
APP36780
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024