Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88320/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου ή/και 20ου αιώνα» της υπό προκήρυξη θέσης στοχεύει στη μελέτη και έρευνα της αμερικανικής λογοτεχνικής και πολιτισμικής παραγωγής κατά τη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμένων και θεμάτων της αμερικανικής πεζογραφίας και ποίησης.
Κωδ. Θέσης
APP36781
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου ή/και 20ού αιώνα
Τμήμα
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024