Καθηγητής

Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Κωδ. Θέσης
APP36802
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Τμήμα
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023