Καθηγητής

Ελληνική Λαογραφία
Κωδ. Θέσης
APP36808
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ελληνική Λαογραφία
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023