Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88308/25-7-2023 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Ανατομία, μορφολογία, βιολογία, φυσιολογία και παθολογία της μέλισσας και του μελισσιού, συμπεριφορά της μέλισσας, χειρισμοί ανάπτυξης και διάσωσης του μελισσιού, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας του μελιού, της γύρης, του βασιλικού πολτού, της πρόπολης του κεριού και του δηλητηρίου της μέλισσας καθώς και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας».
Κωδ. Θέσης
APP36779
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024