Χρηματοοικονομική με έμφαση στην Ανάλυση Ενδεχομένων Απαιτήσεων και Εταιρικών Γεγονότων

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στην Ανάλυση Ενδεχομένων Απαιτήσεων και Εταιρικών Γεγονότων"
Κωδ. Θέσης
APP36786
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομική με έμφαση στην Ανάλυση Ενδεχομένων Απαιτήσεων και Εταιρικών Γεγονότων
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
30/12/2023