Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 86732/18-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο Αναισθησιολογία, περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία, την χορήγηση αναισθησίας καθώς και την περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών που υποβάλλονται σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων, όπως γενικής χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής, ΩΡΛ, νευροχειρουργικής, ουρολογίας, γυναικολογίας, κ.α. Επίσης το
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής, για τη διενέργεια εξωχειρουργικών διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που απαιτούν τη συνεργασία του ασθενή και τη διασφάλιση επαρκούς αναλγησίας.
Η Νευροαναισθησιολογία συνιστά ένα αναγνωρισμένο διεθνώς, εξειδικευμένο επιστημονικό και κλινικό πεδίο της Αναισθησιολογίας το οποίο εστιάζεται στη διασφάλιση της ομοιοστασίας και της νευροπροστασίας, τόσο κατά τη χορήγηση αναισθησίας, καταστολής και αναλγησίας όσο και κατά την περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές, διαγνωστικές ή
θεραπευτικές επεμβάσεις, που αφορούν παθήσεις του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος.
Κωδ. Θέσης
APP36770
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναισθησιολογία- Νευροαναισθησιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024