Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88328/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Επεξεργασία, ανάλυση και ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων, αρχές φωτοερμηνείας, ανάλυση χωρικών δεδομένων με τη χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών), γεωστατιστική, επεξεργασία διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων, μετασχηματισμός δεδομένων, χρήση Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS), συνδυασμένη επεξεργασία δορυφορικών και διανυσματικών εικόνων, εξαγωγή θεματικών πληροφοριών, εφαρμογές σε διαχείριση εδαφικών πόρων, καταστροφικών για τη γεωργία φαινομένων, εκτίμηση ζημιών και γεωργικών καλλιεργειών, εφαρμογή ΓΣΠ ως εργαλεία στη χαρτογράφηση των εδαφών και στην κατασκευή εδαφολογικών χαρτών, περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος, γεωργικές στατιστικές».
Κωδ. Θέσης
APP36774
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024