Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 86743/18-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο Αναισθησιολογία, περιλαμβάνει τη χορήγηση αναισθησίας και καταστολής για τη διενέργεια επεμβάσεων καθώς και εξωχειρουργικών διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που απαιτούν μείωση του πόνου και του άγχους. Η αναισθησιολογία περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία, τη χορήγηση αναισθησίας, την αντιμετώπιση διεγχειρητικών προβλημάτων τα οποία επηρεάζουν την ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση σε επεμβάσεις όπως γενικής χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής, ΩΡΛ,
νευροχειρουργικής, ουρολογίας και γυναικολογίας.
Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου αποτελεί ένα εκ των κυρίων εξειδικεύσεων της Αναισθησιολογίας και περιλαμβάνει την αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση επώδυνων συνδρόμων σε έδαφος νεοπλασίας καθώς και την αντιμετώπιση καταστάσεων χρόνιου πόνου μη νεοπλασματικής αιτιολογίας, όπως επίσης και την οργάνωση και λειτουργία μονάδων πόνου.
Κωδ. Θέσης
APP36773
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναισθησιολογία- Χρόνιος Πόνος
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024