Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 86737/18-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
Η Παιδιατρική Καρδιολογία αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής η οποία καλύπτει κάθε είδους και κάθε βαρύτητας συγγενείς καρδιοπάθειες, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό με άλλες συγγενείς ανωμαλίες της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η απόκτηση ικανότητας και αυτόνομης επάρκειας ως προς τις καρδιολογικές διαγνωστικές μεθόδους: κλινική διάγνωση,
ηλεκτροκαρδιο-γραφία κοινή και κατά Holter, δοκιμασία κόπωσης, υπερηχοκαρδιογραφία (διαθωρακική και διοισοφάγειος), εκπαίδευση σε τεχνικές, όπως δοκιμασία ανάκλησης κ.λπ., να έχει βασικές γνώσεις στην ερμηνεία αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς και να έχει συμμετάσχει σε διαγνωστικούς και επεμβατικούς καθετηριασμούς καρδιάς.
Κωδ. Θέσης
APP36772
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδιατρική-Παιδιατρική Καρδιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024