Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 84594/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και καλύπτει την περίοδο από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς είναι μία σαφώς οριοθετημένη επιστημονική ειδικότητα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο συνομιλεί ερευνητικά με την ιστορία της ύστερης αρχαιότητας, τη βυζαντινή ιστορία, καθώς και με εκείνη της πρώιμης νεότερης ευρώπης. Η έρευνα και διδασκαλία της Μεσαιωνικής ιστορίας της Δύσης είναι επομένως απαραίτητες για την ουσιαστική συγχρονική και διαχρονική έρευνα και γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Κωδ. Θέσης
APP36768
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (4ος -15ος αι.)
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024