Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 84578/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Μελέτη και κατανόηση της αγροτικής κοινωνίας και της αγροτικότητας. Κοινωνική θεώρηση των συντελεστών παραγωγής και του γεωργικού επαγγέλματος. Aγροτική οικονομία και κοινωνικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κοινοτική ανάπτυξη και κοινωνική καινοτομία - διακυβέρνηση της υπαίθρου. Κοινωνικές συγκρούσεις. Αγροτική κοινωνία και περιβάλλον. Κοινωνικό κεφάλαιο-κοινωνικά δίκτυα-σχέσεις και δομές στην ύπαιθρο. Γυναικείοι Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης εμπειριών-αγροτικός τουρισμός.
Το αγροτικό ιδεώδες και το βλέμμα του τουρίστα. Πολυδραστηριότητα-αγροτουριστικά πολυλειτουργικά αγροκτήματα. Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία και Κοινοτικά δίκτυα- αγροτοπαραγωγικά συστήματα-αστική γεωργία. Αλληλέγγυες σχέσεις πόλης-υπαίθρου. Έρευνα πεδίου. Οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση και αγροτικό νοικοκυριό. Κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές στην ύπαιθρο. Κινητικότητες και μεταναστευτικές ροές. Κοινωνικός αποκλεισμός-φτώχεια και ανισότητες στην ύπαιθρο. Νέοι γεωργοί και γυναίκες της υπαίθρου.
Κωδ. Θέσης
APP36767
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αγροτική Κοινωνιολογία-Αγροτουρισμός
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024