Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 84595/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία έχει ως αντικείμενο τα θέματα που αφορούν στις αρχές, κανόνες, μεθοδολογία και εφαρμογή εν γένει της Εργαστηριακής Ιατρικής όπως προσδιορίζεται από την ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Ειδικότερα περιλαμβάνει, την έρευνα και διδασκαλία στα θέματα που αφορούν στα μικροβιακά παθογόνα που έχουν σχέση ή μπορούν να
προκαλέσουν λοίμωξη στον άνθρωπο, στην πρόληψη, στην εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση των λοιμώξεων σε καλλιεργητικό (ταυτοποίηση και έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά φάρμακα), ορολογικό, ανοσολογικό και μοριακό επίπεδο.
Επιπλέον για την παρούσα θέση, απαραίτητη είναι η ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης και ενασχόλησης με τα αντικείμενα της Ιατρικής Ιολογίας (ως μέρους της Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας) και η οποία να περιλαμβάνει την εμπειρία στην ιατρική εκτίμηση, αξιολόγηση και εφαρμογή των τεχνικών διάγνωσης και μελέτης των ιογενών λοιμώξεων, την εργαστηριακή παρακολούθηση των ασθενών, την ορθή χρήση των αντιϊκών φαρμάκων, την επιδημιολογική καταγραφή και τη σχετική κλινική συμβουλευτική.
Κωδ. Θέσης
APP36766
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024