Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 84581/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ειδικότητα η οποία κατά τα τελευταία χρόνια έλαβε μεγάλη έκταση. Οι παθήσεις των ώτων, της ρινός και του λάρυγγος καθώς και η αντιμετώπισή τους, αποτελούν πλέον μακροχρόνια εκπαίδευση καθότι, εκτός της συντηρητικής η χειρουργική εκπαίδευση απαιτεί πολλές δεξιότητες. Η εγχειρητική της Ωτορινολαρυγγολογίας έχει επεκταθεί και εξειδικευθεί
τόσο στην ωτοχειρουργική [(χειρουργική μικροσκοπίου) όσο και στην ρινολογία (ενδοσκοπική χειρουργική).
Επίσης, ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον απαιτούνται για την χειρουργική του τραχήλου, της παρωτίδος, του θυρεοειδούς αδένα και της βάσης του κρανίου. Τα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας όπως π.χ. τα ξένα σώματα των βρόγχων και του οισοφάγου χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχολείται επίσης με την περιοχική πλαστική χειρουργική
(ρινοπλαστική, πλαστική πτερυδίων, κρημνοί)]. Σήμερα πλέον, η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί μία μεγάλη ειδικότητα που αγκαλιάζει πολλές υποειδικότητες έτσι ώστε η εκπαίδευσή της να είναι μακροχρόνια.
Κωδ. Θέσης
APP36763
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ωτορινολαρυγγολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024