Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 89400/28-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Αφορά σε μεθοδολογίες αποδοτικής διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, δεδομένα παγκόσμιου ιστού, αλγοριθμικές τεχνικές μαζικής παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων, σχεδίαση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, εξελικτικών και παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση πολλαπλών ροών πληροφορίας.
Κωδ. Θέσης
APP36775
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024