Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 88331/25-7-2023 (από εξέλιξη). υνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Αγροτικών Ζώων» καλύπτει τη διδασκαλία και έρευνα σε όλο το εύρος της διατροφής των αγροτικών ζώων, δηλαδή τη Φυσιολογία Θρέψεως και την Εφαρμοσμένη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τα συστατικά του σώματος των ζώων, των ζωοτροφών και της βοσκήσιμης ύλης, τις θρεπτικές ουσίες-συστατικά του ζωικού
σώματος και των ζωοτροφών, τον φυσιολογικό ρόλο και τη σημασία των βιταμινών, μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων στη θρέψη των ζώων, την πέψη των ζωοτροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, την πεπτική χρησιμοποίηση των τροφών και των θρεπτικών ουσιών τους, τον μεταβολισμό των απορροφηθεισών θρεπτικών ουσιών, καθώς και τη χρησιμοποίηση της ενέργειας των
τροφών από τα αγροτικά ζώα. Ακόμη, περιλαμβάνει την εφαρμοσμένη διατροφή όλων των κατηγοριών αγροτικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, παραγωγικά πτηνά, ιπποειδή κ.ά.). Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών και της βοσκήσιμης ύλης, τα διατροφικά ενεργειακά συστήματα, τις κανονικές θρεπτικές ανάγκες των αγροτικών ζώων για συντήρηση, ανάπτυξη, αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη και παραγωγή (γάλα, κρέας, αυγά κ.ά.), σε ενέργεια, πρωτεΐνη, αμινοξέα, βιταμίνες, ανόργανα κ.ά., τον καταρτισμό ορθολογικών σιτηρεσίων και τέλος, τις
σύγχρονες τάσεις στη διατροφή των αγροτικών ζώων με στόχο την παραγωγή καινοτόμων ζωοκομικών προϊόντων, με παράλληλη φροντίδα για την ευζωία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κωδ. Θέσης
APP36757
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διατροφή Αγροτικών Ζώων
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024