Αναπληρωτής Καθηγητής

«Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση και τη σχεδίαση εφαρμογών στο σύγχρονο περιβάλλον του web σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης σε δεδομένα περιεχομένου, δομής και χρήσης web. Σχετίζεται με δομημένες μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών λογισμικού, τεχνικές εξατομίκευσης, ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, εύχρηστη σχεδίαση αλληλεπίδρασης, τεχνικές καταγραφής, μελέτης και αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης στο web». Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τις συνιστώσες (1) Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων λογισμικού στο διαδίκτυο, (2) Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων του διαδικτύου και (3) Σχεδίαση και αξιολόγηση αλληλεπίδρασης στο διαδίκτυο.
Κωδ. Θέσης
APP36745
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση, Σχεδίαση και Τεχνικές Εξόρυξης σε Εφαρμογές Web
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023