ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Καταγραφή και παρακολούθηση περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μελέτη διεργασιών διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων με έμφαση στην προστασία εδαφικών πόρων. Ολοκληρωμένες διεργασίες διαχείρισης τους. Μέθοδοι περιβαλλοντικής αποκατάστασης με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
Κωδ. Θέσης
APP36747
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Προχωρημένες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023