ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ερευνητική περιοχή της εφαρμοσμένης οικονομικής και την ανάλυση δεδομένων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο στην περιοχή της μικροοικονομικής, μακροοικονομικής αλλά και της αγροτικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη οικονομικών φαινομένων/προβλημάτων που βασίζονται στην κατασκευή και ανάλυση θεωρητικών υποδειγμάτων, κάνοντας χρήση ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων, συνίσταται δε, στη μικροοικονομική και τη μακροοικονομική ανάλυση. Η μακροοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη βελτίωση αποφάσεων στον αγροτικό τομέα, ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την εύρεση ισορροπιών στην διαχείριση των χρηματοοικονομικών δαπανών από τις πολιτικές ενίσχυσης για τις αγροτικές καλλιέργειες και την στενότητα του οικονομικού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει θέματα του επιπέδου κατανάλωσης, επένδυσης και απασχόλησης, με εφαρμογή μεθόδων δίνοντας έμφαση και σε περιφερειακούς τομείς όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων. Η μικροοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη θεωρία του νοικοκυριού και της επιχείρησης, τη δομή και τη λειτουργία των αγορών. Ολιγοπωλιακά υπόδειγματα με ενδογενείς και εξωγενείς επιλογές αντικειμενικών συναρτήσεων. Τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τη μέτρηση αποδοτικότητας τομέων της ελληνικής βιομηχανίας και τους καθοριστικούς παράγοντες σε μια ολιγοπωλιακή αγορά όπως είναι αυτή των τροφίμων, του αγροτικού τομέα, του τουρισμού, κλπ. Τη λειτουργία των αγορών και των κλάδων και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίον οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται η μια την άλλη και προσδιορισμός βέλτιστων στρατηγικών και αποφάσεων.
Κωδ. Θέσης
APP36742
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023