Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 84582/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας, περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος.
Επιπρόσθετα, η Επεμβατική Καρδιολογία περιλαμβάνει το σύνολο των αιματηρών διαγνωστικών τεχνικών που αφορούν την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, καθώς και των θεραπευτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται διαδερμικά σε αυτά.
Κωδ. Θέσης
APP36753
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Καρδιολογία - Επεμβατική Καρδιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024