Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88333/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων» περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες για την οικονομική διαχείριση και αξιολόγηση που προκύπτουν και αντιμετωπίζονται κατά την κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού.
Κωδ. Θέσης
APP36758
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024