Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88321/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Χημεία Στερεάς Κατάστασης Ανόργανων Ενώσεων - Χημεία Ανόργανων Υλικών - Χημική κρυσταλλογραφία - Μελέτη των ιδιοτήτων των Ανόργανων Ενώσεων με μαγνητικές, υπολογιστικές, ηλεκτροχημικές και φασματοσκοπικές τεχνικές καθώς και με περίθλαση ακτίνων-Χ.
Κωδ. Θέσης
APP36752
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης
Τμήμα
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024