Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88324/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Αρχές μηχανικής ρευστών - κίνηση πραγματικών ρευστών - κινούμενες μάζες αέρα. Εφαρμογές της ρευστομηχανικής στους ανεμιστήρες και στις αεραντλίες σε αεροσήραγγες. Τύποι αντλιών. Επιλογή- εγκατάσταση-λειτουργία-δοκιμές αντλιών. Συστήματα άντλησης. Αντλίες λυμάτων. Ειδικές αντλίες γεωργικών μηχανημάτων. Τύποι ανεμιστήρων-αεραντλιών».
Κωδ. Θέσης
APP36756
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γεωργική Μηχανική-Αντλίες
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024