Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 86777/18-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής ασχολείται με τις επεμβάσεις πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής, και συγκεκριμένα: αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων και σύνθετων ιστικών ελλειμμάτων, χειρουργική ογκολογία δέρματος και μαλακών μορίων, χειρουργική αντιμετώπιση κακώσεων και παθήσεων χειρός, αποκατάσταση ιστικών
ελλειμμάτων κεφαλής, κορμού, άνω και κάτω άκρου, χειρουργική του μαστού και αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή, χειρουργική αποκατάσταση κεφαλής και τραχήλου, χειρουργική αποκατάσταση παθήσεων λεμφικού ιστού, χειρουργική αποκατάσταση συγγενών δυσπλασιών και χειρουργική αγγειακών ανωμαλιών, αντιμετώπιση και χειρουργική αποκατάσταση εγκαυμάτων, αντιμετώπιση και χειρουργική αποκατάσταση συγγενών κρανιοπροσωπικών διαφορών και σχιστιών ενηλίκων και παίδων, αποκατάσταση κρανιοπροσωπικών τραυματισμών, πλαστική χειρουργική παίδων, φω-
τοδυναμική χειρουργική και εφαρμογές LASER, και το πλήρες φάσμα της επανορθωτικής μικροχειρουργικής και της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.
Κωδ. Θέσης
APP36751
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Πλαστική Χειρουργική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024