Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 84614/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνάται σ’ ένα Τμήμα Μαθηματικών, στις βάσεις δεδομένων του Mathscinet ή του Zentralblatt δείχνει τα αντικείμενα: Heat and other parabolic equation methods for PDEs on manifolds, Harmonic maps, Differential geometric aspects of harmonic maps, Methods of global Riemannian geometry, including PDE methods; curvature restrictions, Multipliers for harmonic analysis in several variables, NLS equations (nonlinear Schrodinger equations).
Κωδ. Θέσης
APP36748
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων
Τμήμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024