ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Η Κοιτασματολογία αποτελεί θεμελιώδη κλάδο των Επιστημών της Γης και του Διαστήματος, που πραγματεύεται τη γένεση και το σχηματισμό χρήσιμων για τον άνθρωπο ορυκτών και πετρωμάτων, την αναζήτηση και τον εντοπισμό οικονομικά εκμεταλλεύσιμων ορυκτών πρώτων υλών και τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Η γεωλογική εξερεύνηση, οι προσδιορισμοί των πετρογραφικών, γεωχημικών, γεωφυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των κοιτασμάτων παρέχουν γνώση για τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες δημιουργίας αυτών και συνεπώς καθοδηγούν την εξορυκτική βιομηχανία
Κωδ. Θέσης
APP36746
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023