ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η οικονομική επιστήμη διαιρείται σε διακριτά επιστημονικά αντικείμενα και συστήματα εννοιών που τα υπηρετούν, ήτοι σε διαφορετικά θεωρητικά-επιστημονικά ρεύματα. Ως κοινωνική επιστήμη έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η συγκριτικά περισσότερο «μαθηματικοποιημένη» κοινωνική επιστήμη.
Ειδικότερα:
Η οικονομική επιστήμη συγκροτείται ως ενότητα της μελέτης της εξέλιξης της οικονομικής ανάλυσης, της θεωρητικής διαδικασίας σκέψης, και των ποσοτικών εφαρμογών. Η ιστορία της οικονομικής ανάλυσης αποτελεί τη θεωρητική «πρώτη ύλη» για τη σύγχρονη εξέλιξη της οικονομικής σκέψης, ενώ οι ποσοτικές εφαρμογές το αναγκαίο εμπειρικό-πειραματικό της εργαλείο.
Με την έννοια «ενότητα», νοείται η δυνατότητα της οικονομικής επιστήμης να αναπαραχθεί μακροπρόθεσμα ως επιστημονικό πεδίο μέσα από τα συνθετικά της μέρη. Η παρατήρηση και η καταγραφή αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης με τον ίδιο τρόπο που η ποσοτικοποίηση, η αφαίρεση και ο λογικός στοχασμός, αποτελούν μέρη αυτής της διαδικασίας συγκρότησης. Από τους κλασικούς οικονομολόγους μέχρι σήμερα, η οικονομική επιστήμη κινείτο, και θα κινείται, σε μια διαλεκτική σχέση με τα μέρη της.
Η ιστορία της οικονομικής ανάλυσης, φωτίζει τη δυναμική προηγούμενων οικονομικών κειμένων, καθώς σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις συγκροτούνται στη βάση προηγούμενων θεωρητικών αφηγήσεων ή σε ρήξη προς αυτές. Η παραπάνω παραδοχή υποδηλώνει ότι η οικονομική επιστήμη δεν αποτελεί ένα αρραγές και συνεχές γνωσιακό σώμα, αλλά είναι αποτέλεσμα τομών στη διαδικασία της παραγωγής και της οριοθέτησης της ίδιας της επιστήμης, μέσω των οποίων συγκροτούνται διαφορετικά και εν πολλοίς ανταγωνιστικά θεωρητικά-επιστημονικά ρεύματα. Στην οικονομική επιστήμη, τα θεωρητικά ερωτήματα καθώς και οι θεωρητικές απαντήσεις που δίνονται δεν προκύπτουν εν κενώ, αλλά σε μια ιστορική διαδικασία με θεωρητικές τομές στην οποία έννοιες όπως το προϊόν, η κρίση, οι διακυμάνσεις, το πλεόνασμα, το επιτόκιο κ.ο.κ. επανέρχονται ως θεμελιώδεις μεταβλητές αλλά και ερωτήματα του επιστημονικού αντικειμένου.
Η ζεύξη των ποσοτικών εφαρμογών με την ιστορία της οικονομικής ανάλυσης εκφράζει, επομένως, τη διαλεκτική ενότητα της οικονομικής επιστήμης με τρόπο ολιστικό.
Με άλλα λόγια, η οικονομική επιστήμη δεν είναι νοητή χωρίς την ύπαρξη ποσοτικών εφαρμογών, αλλά και χωρίς το σώμα της λογικής και της θεωρίας, όπως αυτές συγκεφαλαιώνονται στην ιστορία της οικονομικής ανάλυσης.
Αυτή τη συνθετική-ολιστική προσέγγιση καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης».
Σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής ανάλυσης» εξασφαλίζει : α) διεπιστημονική συνεργασία, β) ευρύτερη ερευνητική κάλυψη των ρευμάτων της οικονομικής επιστήμης, γ) διδακτική κάλυψη της οικονομικής επιστήμης (και των διακριτών θεωρητικών ρευμάτων της) και της συναρτούμενης με αυτήν ποσοτικής ανάλυσης.
Κωδ. Θέσης
APP36744
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία και Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023