Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία των Φυτών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει τη μοριακή μελέτη της ανθεκτικότητας σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις σε καλλιεργούμενα είδη, την μοριακή και γενετική ταυτοποίηση καλλιεργούμενων και άγριων ειδών αλλά και ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών και την μοριακή ανίχνευση νοθείας σε τρόφιμα και την μεταγονιδιωματική μελέτη των μικροοργανισμών και της αλληλεπίδρασης τους με τα καλλιεργούμενα φυτά.
Κωδ. Θέσης
APP36737
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία των Φυτών
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023