Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία» αφορά τη διαλεύκανση μοριακών και κυρίως κυτταρικών μηχανισμών/λειτουργιών και φαινομένων (όπως κυτταρικός κύκλος, κυτταρική γήρανση, κυτταρικοί μηχανισμοί άμυνας κ.α) οι οποίοι ρυθμίζουν την ανθρώπινη υγεία ή/και παθολογία. Στόχο του αντικειμένου αποτελεί η ενδελεχή μελέτη των κυττάρων έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η εμπλοκή της δυσλειτουργίας των κυτταρικών λειτουργιών στην αιτιοπαθογένεια νόσων. Μελέτες που αξιοποιούν μεθόδους μοριακής/ /γενετικών/κυτταρογενετικών δεικτών (π.χ. μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών γονιδίων) με έναν κλινικό φαινότυπο, χωρίς διερεύνηση του υποκείμενου κυτταρικού και μοριακού μηχανισμού, έχουν μερική μόνο συνάφεια με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
Κωδ. Θέσης
APP36734
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιατρική Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023