Επίκουρος Καθηγητής

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία», του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ακτινοθεραπεία ή Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες πανελλαδικά και παγκοσμίως - Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiotherapy” ή “Radiation Oncology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ογκολογική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων και καρκίνων, αλλά και καλοήθων όγκων και νοσημάτων, μέσω της χρήσης των ακτινοβολιών και κυρίως των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την ορθή ακτινοβόληση των προσβεβλημένων από κακοήθεια, περιοχών, ιστών και οργάνων του οργανισμού με ταυτόχρονη προστασία (εντός των προβλεπομένων ορίων) των γειτονικών υγιών ιστών και οργάνων. Επίσης χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη μέθοδο μορφολογικής και λειτουργικής απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος (κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, ψηφιακή και μαγνητική μαστογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία, την μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα κάθε είδους, και την ποζιτρονική τομογραφία) για τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας με τέτοιο τρόπο ώστε η ακτινοβολία να είναι σωστά επικεντρωμένη στους στόχους και σωστά απομακρυσμένη από τα υγιή όργανα. Η προκηρυσσόμενη θέση απαιτεί, με βάση και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην ειδικότητά μας, γνώσεις ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής, κλινικής ογκολογίας, παθολογοανατομικής και κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των κακοήθων νοσημάτων και καρκίνων και σε όλο το φάσμα των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο με αντικείμενο τους κακοήθεις (καρκίνους) και τους καλοήθεις όγκους.
Κωδ. Θέσης
APP36732
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023