Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην εφαρμογή μικροβιολογικών, ανοσολογικών και μοριακών τεχνικών που χρησιμεύουν για την ανίχνευση και μελέτη βακτηρίων που προέρχονται από ζωικά δείγματα (κατοικίδια και άγρια ζώα) ή/και τη διάγνωση βακτηριακών νοσημάτων των ζώων, στη μελέτη ιδιοτήτων των παθογόνων και των ξενιστών καθώς επίσης και περιβαλλοντικών και διαχειριστικών παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο στην εμφάνιση και εξάπλωση σχετικών λοιμωδών νοσημάτων των ζώων. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ερευνητική - εργαστηριακή εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία.
Κωδ. Θέσης
APP36731
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα των Ζώων
Τμήμα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023