Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοαγγειοθωρακοχειρουργική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Καρδιοαγγειοθωρακοχειρουργική αποτελεί κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την χειρουργική αντιμετώπιση όλων των νοσημάτων που αφορούν σε παθήσεις της καρδιάς, του θώρακα και των εγγύς αγγείων της καρδιάς.
Για τη θέση αυτή είναι απαραίτητη επίσης η εμπειρία σε επεμβάσεις Διαχωρισμού Θωρακικής Αορτής και χειρουργικής της καρδιακής ανεπάρκειας.
Πέραν της κλινικής εμπειρίας η θέση απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική δραστηριότητα καθώς και επιστημονικό έργο σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Κωδ. Θέσης
APP36733
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Καρδιοαγγειοθωρακοχειρουργική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023