ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Προκήρυξη θέσης στο γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. "Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με Διαφορετικό Κλίμα" (ΠΣΚ60) του ΜΠΣ "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός"
Κωδ. Θέσης
APP36718
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Ραδιοαστρονομία, Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κλιματική Αλλαγή
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023