ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Μαιευτικής Φροντίδας, που προσδιορίζεται ως το αντίστοιχο του διεθνώς ισχύοντος όρου Widwifery Care. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο συγκεκριμένα εστιάζει στις τρεις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: α) την Μαιευτική και Ολιστική Φροντίδα στην Υπογονιμότητα, β) την Μαιευτική και Ολιστική Φροντίδα κατά την Κύηση Υψηλού Κινδύνου και γ) την Ψυχολογία Περιγεννητικής Περιόδου και συγκεκριμένα την επίδραση γενικών και ειδικών ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην μαιευτική φροντίδα κατά την περιγεννητική περίοδο και την υπογονιμότητα.
Κωδ. Θέσης
APP36689
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και ψυχολογικές προσεγγίσεις στην υπογονιμότητα και κύηση υψηλού κινδύνου».
Τμήμα
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/10/2023
Λήξη προκήρυξης
24/12/2023