ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Εργασίας και των Ανθρωπίνων Πόρων»
Κωδ. Θέσης
APP36681
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομικά της Εργασίας και των Ανθρωπίνων Πόρων
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/10/2023
Λήξη προκήρυξης
25/12/2023